From Nơi chốn

IMG_3930

Ghé ngang Ả Rập.

Với tôi, chuyện bỏ tiền để đi Dubai chơi nguyên một chuyến thật xa vời… bởi tôi vốn chỉ thích đi đến những nơi rẻ…

942170_4884766216924_1687864917_n

Namaste Nepal.

Qua khỏi cây cầu Hữu Nghị là chúng tôi đã đến đất của Nepal. Nếu bên phía Tây Tạng, những người lính canh đường biên…