Tagged katmandu

942170_4884766216924_1687864917_n

Namaste Nepal.

Qua khỏi cây cầu Hữu Nghị là chúng tôi đã đến đất của Nepal. Nếu bên phía Tây Tạng, những người lính canh đường biên…