Tagged Taipei

10888705_10152565393450642_77036137961492114_n

Taipei

Taipei – Đài Bắc là một nơi chưa bao giờ nằm trong từ điểndu lịch của mình cho đến một hôm mình đang đi làm…